• TRƯỜNG TH - THCS - THPT

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM

   Địa chỉ: Tổ 66 - Khu 6 - Phường Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh

   0983 696 618

  Tin tức & sự kiện

  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021- 2022
  • 17/05/2021

   THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021- 2022

               SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG TH, THCS, THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM                    Số: 35 /TB-NBK   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Hạ long, ngày 08 tháng 5 năm […]

  Tư vấn online 098 369 66 18