• TRƯỜNG TH - THCS - THPT

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM

   Địa chỉ: Tổ 66 - Khu 6 - Phường Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh

   0983 696 618

  Tin tức & sự kiện

  THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA

 • 08/05/2023
 • 48. QĐ lựa chọn sgk năm học 2023- 2024

  THÔNG BÁO

  Danh mục sách giáo khoa sử dụng tại trường TH,THCS &THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Năm học 2023-2024

   Căn cứ Thông tư số 25/2020 TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

  Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chỉ lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

  Căn cứ Quyết định số 851QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

  Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa tiếng Pháp lớp 3 năm học 2023-2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

  Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

  Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2023-2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

  Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm học 2023-2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bản tỉnh Quảng Ninh;

  Thực hiện Công văn số 989 /SGDĐT-GDPT ngày 28/04/2023 của Sở GD&ĐT về việc thông báo danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; báo cáo lựa chọn sách giáo khoa và giáo viên tham gia bồi dường sử dụng sách giáo khoa năm học 2023-2024;

  Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-NBK ngày 28/4/2023 của trường TH,THCS &THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm về tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 sử dụng tại nhà trường và đăng kí tham gia bởi đường sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 năm học 2023 2024;

  Căn cứ Báo cáo số 43/BC-NBK ngày 04/5/2023 của trường TH,THCS &THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc báo cáo danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 lựa chọn sử dụng tại trường TH,THCS &THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2023-2024;

  Trường TH,THCS &THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo danh mục sách giáo khoa lựa chọn sử dụng tại nhà trường năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

  SGK Lớp 1

  TT Tên sách Bộ Sách Ghi Chú
  1 Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống
  2 Toán 1 Cánh Diều

  Chọn SGK nào cho năm học mới? - Báo Người lao động

  3 Tự nhiên và Xã hội 1 Cánh Diều
  4 Đạo đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống
  5 Giáo dục thể chất 1 Cánh Diều
  6 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống
  7 Mĩ thuật 1 Cánh Diều
  8 Hoạt động trải nghiệm 1 Kết nối tri thức với cuộc sống
  9 Tiếng Anh 1 Global Success

  (Hoàng Văn Vân – NXB GD )

   SGK Lớp 2

  TT Tên sách Bộ Sách Ghi Chú
  1 Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
  2 Toán 2 Cánh Diều
  3 Tự nhiên và Xã hội 2 Cánh Diều
  4 Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
  5 Giáo dục thể chất 2 Cánh Diều
  6 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
  7 Mĩ thuật 2 Cánh Diều
  8 Hoạt động trải nghiệm 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
  9 Tiếng Anh 2 Global Success

  (Hoàng Văn Vân – NXB GD )

   SGK Lớp 3

  TT Tên sách Bộ Sách Ghi Chú
  1 Tiếng Việt 3 Kết nối tri thức với cuộc sống
  2 Toán 3 Cánh Diều
  3 Đạo Đức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống
  4 Tự nhiên và Xã hội 3 Cánh Diều
  5 Tin học 3 Kết nối tri thức với cuộc sống
  6 Công Nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sống
  7 Giáo dục thể chất 3 Cánh Diều
  8 Âm Nhạc 3 Kết nối tri thức với cuộc sống
  9 Mĩ Thuật 3 Cánh Diều
  10 Hoạt động trải nghiệm 3 Kết nối tri thức với cuộc sống
  11 Tiếng Anh 3 Global Success

  (Hoàng Văn Vân – NXB GD )

   SGK Lớp 4

  TT Tên sách Bộ Sách Ghi Chú
  1 Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sống
  2 Toán 4 Cánh Diều
  3 Đạo đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống
  4 Lịch sử và Địa lí 4 Kết nối tri thức với cuộc sống
  5 Khoa học 4 Cánh Diều

   

  6 Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống
  7 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống
  8 Giáo dục thể chất 4 Cánh Diều
  9 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống
  10 Mĩ thuật 4 Cánh Diều
  11 Hoạt động trải nghiệm 4 Kết nối tri thức với cuộc sống
  12 Tiếng Anh 4 Global Success

  (Hoàng Văn Vân – NXB GD )

   SGK Lớp 6

  Sách giáo khoa mới lớp 6: Đổi mới, sáng tạo và… khó

  TT Tên sách Bộ Sách Ghi Chú
  1 Ngữ văn Cánh diều
  2 Toán Cánh diều
  3 Giáo dục công dân Cánh diều
  4 Khoa học tự nhiên Cánh diều
  5 Lịch sử và Địa lí Cánh diều
  6 Tin học Cánh diều
  7 Công nghệ Cánh diều
  8 Âm nhạc Cánh diều
  9 Mĩ thuật Cánh diều
  10 Giáo dục thể chất Cánh diều
  11 Hoạt động TNHN Cánh diều
  12 Tiếng Anh Global cusess (NXBGD)

   SGK Lớp 7

  TT Tên sách Bộ Sách Ghi Chú
  1 Ngữ văn Cánh diều
  2 Toán Cánh diều
  3 Giáo dục công dân Cánh diều
  4 Khoa học tự nhiên Cánh diều
  5 Lịch sử và Địa lí Cánh diều
  6 Tin học Cánh diều
  7 Công nghệ Cánh diều
  8 Âm nhạc Cánh diều
  9 Mĩ thuật Cánh diều
  10 Giáo dục thể chất Cánh diều
  11 Hoạt động TNHN Cánh diều
  12 Tiếng Anh Global cusess (NXBGD)

   

  SGK Lớp 8

  TT Tên sách Bộ Sách Ghi Chú
  1 Ngữ văn Cánh diều
  2 Toán Cánh diều
  3 Giáo dục công dân Cánh diều

   

  4 Khoa học tự nhiên Cánh diều
  5 Lịch sử và Địa lí Kết nối tri thức với cuộc sống
  6 Tin học Kết nối tri thức với cuộc sống
  7 Công nghệ Cánh diều
  8 Âm nhạc Cánh diều
  9 Mĩ thuật Cánh diều
  10 Giáo dục thể chất Cánh diều
  11 Hoạt động TNHN Cánh diều
  12 Tiếng Anh Global cusess (NXBGD)

   SGK Lớp 10

  Giới thiệu sách lớp 10 (catalogue) - Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo - Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

  TT Tên sách Bộ Sách Ghi Chú
  1 Ngữ Văn 10 Cánh Diều
  2 Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống
  3 Tiếng Anh 10 Global success ( NXB Giáo dục

  Việt Nam)

  4 Giáo dục thể chất 10 Cánh Diều
  5 Lịch sử 10 Kết nối tri thức với cuộc sống
  6 Địa lí 10 Cánh Diều
  7 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Kết nối tri thức với cuộc sống
  8 Vật lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống
  9 Hóa học 10 Cánh Diều
  10 Sinh Học 10 Cánh Diều
  11 Tin học 10( Tin học ứng dụng) Cánh Diều
  12 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống
  13 Công nghệ 10( Công nghệ cơ khí) Cánh Diều
  14 Âm nhạc 10 Cánh Diều
  15 Mĩ thuật 10( Hội họa) Kết nối tri thức với cuộc sống

   SGK lớp 11 

  TT Tên sách Bộ Sách Ghi Chú
  1 Ngữ Văn 11 Cánh diều
  2 Toán 11 Kết nối tri thức với cuộc sống
  3 Tiếng Anh 11 Global success ( NXB Giáo dục

  Việt Nam)

  4 Giáo dục thể chất 11 Cánh Diều
  5 Lịch sử 11 Kết nối tri thức với cuộc sống
  6 Địa lí 11 Kết nối tri thức với cuộc sống
  7 Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 Kết nối tri thức với cuộc sống
  8 Vật lý 11 Kết nối tri thức với cuộc sống
  9 Hóa học 11 Cánh Diều
  10 Sinh Học 11 Cánh Diều

   

  11 Tin học 11( Tin học ứng dụng) Cánh Diều
  12 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 Kết nối tri thức với cuộc sống
  13 Công nghệ 11( Công nghệ cơ khí) Cánh Diều
  14 Âm nhạc 11 Kết nối tri thức với cuộc sống
  15 Mĩ thuật 11( Hội họa) Kết nối tri thức với cuộc sống

  Thông báo này được đăng tải tại website,fanpage của nhà trường; được thông báo chung tới cha mẹ học sinh, các trường THCS thuộc vùng tuyển sinh của trường TH,THCS &THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; căn cứ để các tổ, nhóm chuyên môn, các giáo viên, các tổ, cá nhân có liên quan trong nhà trường triển khai sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn đúng quy định trong năm học 2023-2024./.

   

   

  Bài viết liên quan
  Tư vấn online 098 369 66 18