• TRƯỜNG TH - THCS - THPT

   NGUYỄN BỈNH KHIÊM

   Địa chỉ: Tổ 66 - Khu 6 - Phường Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh

   0983 696 618

  Tin tức & sự kiện

  Thông báo số 02 về việc tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024

 • 26/06/2023
 • Thông báo số 02 về việc tuyển sinh Lớp 10 năm học 2023-2024 

  THÔNG BÁO  SỐ 2

  Về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023- 2024

  Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023- 2024;

  Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ thông  các năm học 2023- 2024, 2024-2025, 2025-2026;

  Căn cứ Công văn số 968/SGDĐT-GDPT ngày 26/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024;

  Căn cứ Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hạ Long về việc phân vùng tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023- 2024 trên địa bàn thành phố Hạ Long;

  Căn cứ Công văn số 1559/SGDĐT-GDPT ngày 19/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024;

  Trường TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo số 2 về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023- 2024 như sau:

  1.Chỉ tiêu tuyển sinh: 13 lớp = 585  học sinh(Bố trí: 05 lớp chọn)

  2. Đối tượng tuyển sinh:

  Tất cả các học sinh tốt nghiệp THCS của các trường THCS trên địa bàn phía Tây thành phố Hạ Long và các trường THCS trong và ngoài Tỉnh.

  3.Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS. Hội đồng tuyển sinh sẽ xét từ cao xuống thấp, đến khi đủ chỉ tiêu.

  4. Quy định xét tuyển

       Theo phương án 1 (Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND Tỉnh Quảng Ninh V/v phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 tỉnh Quảng Ninh).

  4.1. Điểm xét tuyển (ĐXTTT) theo phương án 1 được tính như sau:

  ĐXTTT = Điểm THCS+ Điểm ưu tiên

  Trong đó, điểm ưu tiên được quy định tại mục B-1-9 của Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 tỉnh Quảng Ninh. Điểm THCS: là tổng điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học cấp THCS, cụ thể:

  – Hạnh kiểm tốt học lực giỏi: 10,0 điểm.

  – Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9,0 điểm

  – Hạnh kiểm khá học lực khá: 8,0 điểm.

  – Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình: 7,0 điểm.

  – Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá: 6,0 điểm.

  – Trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

  4.2. Nguyên tắc xét tuyển 

  – Chỉ xét tuyển đối với học sinh có hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển.

  – Cách xét tuyển thực hiện: Căn cứ vào điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chi tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét theo thứ tự ưu tiên (các chỉ số phụ): Trung bình cộng của điểm trung bình các môn cả năm học (ĐTBcn) trong 4 năm học THCS cao hơn; ĐTBcn học lớp 9 cao hơn; Tổng điểm trung bình môn cả năm (TBmcn) của môn Ngữ văn, môn Toán lớp 9 và môn Tiếng Anh (nếu cần) cao hơn.

  5. Hình thức, thời gian tuyển sinh.

  5.1. Hình thức:

  – Học sinh đang học lớp 9 năm học 2022- 2023 thực hiện đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://quangninh.tsdc.edu.vn/

  – Đối với các học sinh cần hỗ trợ CNTT để đăng ký trực tuyến( nộp học bạ bản gốc, GKS bản sao và giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời bản chính)  tại phòng H1.3 trường TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm để được hỗ trợ đăng ký.

  – Thí sinh tự do thực hiện đăng ký trực tiếp tại trường TH, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. ( phòng H1.3)

  5.2. Thời gian học sinh đăng ký hồ sơ dự tuyển: Từ 23/6/2023 đến 20/7/2023.

  5.3. Thời gian nhà trường xét duyệt hồ sơ: Từ 21/7/2023 đến ngày 22/7/2023.

  5.4. Thời gian thông báo danh sách trúng tuyển: Căn cứ lịch duyệt tuyển sinh của Sở GD&ĐT Quảng Ninh.( Dự kiến 31/7/2023)

  Mọi thông tin liên hệ: Tại Phòng thường trực tuyển sinh trường TH,THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tại H1.3.

  Tổ 66 khu 6 phường Hà Khẩu – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng ninh.

  Số điện thoại: 0203.3648.913; 0203.6550.333

  Di động: 0983.696.618( Mrs Dương); 0974.947.690( Mrs Khuyên)

  * Nơi nhận:

  – HĐQT nhà trường( để b/c);

  – Các PHT, TTCM( để t/h);

  – Đăng tải Website, Fanpage facebook;

  -Lưu VT.

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Khuyên

   

   

   

   

   

  Bài viết liên quan
  Tư vấn online 098 369 66 18